Home

  1. Informatii pentru site-ul web al proiectului

Numele proiectului: Tehnologii inovative pentru depuneri fizice in vid bazate pe straturi subtiri, multifunctionale, nanostructurate destinate pieselor de mari dimensiuni – LargCoat,

Cod SMIS proiect: 122543

Denumirea beneficiarului: MGM STAR CONSTRUCT SRL

Loc de implementare: Regiunea Sud – Muntenia

Adresa: Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Municipiul Ploiesti, judetul Prahova

Data de incepere a proiectului : 18/06/2020

Data finalizarii proiectului : 17/06/2023

Valoarea totala a proiectului : 22.093.854,14 lei

Valoare nerambursabila: 16.643.753,80 lei din care: FEDR 14.147.190,74 lei și Bugetul național 2.496.563,06 lei

Scopul și obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta sustinerea investitiei private in CDI prin introducerea inovarii de tehnologii si servicii in activitatea proprie a MGM STAR CONSTRUCT SRL prin realizarea, bazata pe cercetare in colaborare cu doua colective de cercetare de prestigiu din domeniu, a unor tehnologii inovative pentru depuneri fizice in vid bazate pe straturi subtiri, multifunctionale, nanostructurate, destinate pieselor de mari dimensiuni si dezvoltarea serviciilor oferite pe aceasta baza. Obiectivul investitiei initiale pentru inovare in vederea introducerii in productie a rezultatelor obtinute din cercetare-dezvoltare consta in diversificarea activitatii unitatii prin produse sau tehnologii care nu au fost realizate anterior in unitate.

Prin realizarea noilor tehnologii inovative ce contin schimbari esentiale ale specificatiilor tehnice ale componentelor si materialelor si printr-un proces inovativ de realizare a solutiei de implementare, pentru a se putea asigura depunerea de materiale pe piese de mari dimensiuni, acest proiect imbunatateste portofoliul de productie al SC MGM Star Construct prin adresarea catre un segment de nisa din domeniul materialelor, cel al depunerilor de materiale in strat subtire pe piese cu dimensiuni geometrice mari. Se asigura o crestere a nivelului tehnic al firmei si scaderea costurilor unitare de productie, permitand o plasare competitiva pe piata de profil a solutiilor de crestere a calitatii materialelor.

Activitatile dezvoltate in cadrul acestei propuneri de proiect se vor desfasura pe parcursul a 36 luni. Se propune realizarea unor tehnologii de depunere in vid pe straturi subtiri cu destinatie noua, piese de dimensiuni geometrice mari, instalatia care va implementa tehnologia avand performante unice in Romania in aceasta directie. Tehnologiile, instalatia si serviciile ce vor fi oferite pe baza acestora vor incorpora elemente inovative de actionare electrica, mecanica, pneumatice, termice, fizica vidului, IT si o automatizare multipla, privitoare la monitorizarea, afisarea si comunicarea la distanta a parametrilor de interes tehnologic. Tehnologia propusa inlocuieste tehnologii caresunt daunatoare mediului ambiant, cum ar fi depunerile galvanice, pe baza unui echipament inovativ care implementeaza o configuratie hibrida pentru obtinerea de straturi subtiri si ultrasubtiri prin procese de depunere fizica in vid din faza de vapori. Controlul depunerii de straturi uniforme pe suprafete neregulate, in functie de proprietatile solicitate si in functie de caracteristicile pieselor de mari dimensiuni, prin configuratie hibrida, permite o abordare cu totul noua care se dovedeste versatila, permitand aplicarea succesiva a mai multor tehnici de depunere (pulverizare catodica (glow-discharge), pulverizare catodica de tip magnetron (DC/RF) sau placare ionica de tip arc-catodic.  Producerea acestui echipament se va realiza printr-un proces tehnologic inovativ ce va asigura cresterea calitatii componentelor pentru a fi utilizate in situatii complexe la sondele de petrol si includerea tehnologiilor moderne de tip electric si de automatizare in realizarea ansamblului.

Prin realizarea acestui produs inovativ complex, firma SC MGM Star Construct va avea ascendentul dezvoltarii unui echipament la nivel tehnic mondial, cu inovatii ce ii asigura un loc de varf in asigurarea unor noi servicii inovative in domeniul materialelor si acoperirilor pentru domenii de nisa, cu avantajul unei competitivitati tehnice si economice superioare.

Prin indeplinirea obiectivului general al proiectului, aflat in concordanta cu obiectivul principal al Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara: „1. Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor”, Prioritatea de investitii PI1b – ”Promovarea investitiilor in C&I”, Obiectiv Specific ”1.3.Cresterea investitiilor private in CDI”, Actiunea: 1.2.1 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere, SC MGM Star Construct isi va dezvolta capacitatea si infrastructura de CDI, va dispune de rezultate practice, tehnologii, instalatie si servicii inovative unice in Romania, destinate domeniului de specializare inteligenta ” 4.4.6 Materiale avansate si tehnologii destinate aplicatiilor de nisa ale economiei”, contribuind la cresterea calitatii si la diversificarea ofertei de servicii pentru domenii de nisa in domeniul materialelor.

Rezultatele preconizate:

  1. Studiu privind tehnologiile inovative de depunere prin vaporizare fizica în vid si instalatiile aferente pentru obtinerea depunerilor. Se vor analiza tehnologiile de tip depuneri nanostructurate în vid prin diverse metode: Termic, E-gun, Sputtering DC, RF si HiPIMS, Cathodic-Arc si PECVD si se va dezvolta metodologia de trecere la acoperiri pe piese de mari dimensiuni geometrice. Se vor studia si posibilitatile tehnice de asigurare a sistemului de automentinere si deplasare a plasmei pe întreaga lungime a catodului, sistemul de prindere/deplasare piese de mari dimensiuni, sursa de evaporare destinata acestor piese, sistemul de încalzire.

Studiul va trebui sa analizeze solutiile tehnologice ce vor aduce inovari , precum:

– transferul tehnologiilor de depunere de la scala mica la scala mare;

– controlul sistemului de automentinere si deplasare plasma;

– distributia uniforma de gaze reactive;

– obtinerea uniformitatii depunerii pe suprafete mari, plane, configurate;

– obtinerea uniformitatii încalzirii pieselor;

– repetabilitatea proceselor tehnologice.

2. Proiect si raport testare metodelor inovative de depunere la scara redusa.

Se vor proiecta metodele de depunere în vid la scara redusa a diferitelor materiale precum filme subtiri din: DLC, TiN, ZrN, CrN, TiCN, TiAlN, TiOxNx, TiCN+MoST, Ni+Ag, Ti+Ni+Ag, MoST, B4C, Al, Al/Si, AlSiCu, Au, Ag, Pt, Cu, Ni, Ni/V7, Cr, Cr/Ni, INCONEL, In, InSn, ITO, AlSi, W, TiW, W/Ti, Si, Ge, Ti, TiBr, Zr, Mo, Ta, Nb, SiO2, TiO, TiO2, MgF2, Ta2O5, Al2O3, ZrO2, ZnSe, ZnS,ZnSe, GeSe, Si/Cr/x) pe diverse substraturi.

Se vor realiza testari în cadrul laboratoarelor colectivelor de cercetare partenere privitor la calitatea depunerilor în strat subtire

3. Subansambluri sisteme de fixare si manipulare automata a pieselor de mari dimensiuni, sisteme de încalzire si de curatire în plasma.

Realizarea depunerilor în vid în strat subtire pe piese de mari dimensiuni geometrice impune gasirea unor solutii inovative pentru o serie de subansambluri functionale ce intervin în procesul tehnologic de acoperire. Deoarece incinta de vid este de mari dimensiuni pentru a încapea piesele supuse acoperirilor, trebuie proiectate noi sisteme de prindere a pieselor, inclusiv de manipulare a acestora pentru asezarea corecta în pozitia necesara unei acoperiri optime. Asemanator, va trebui proiectat si realizat un nou sistem de încalzire a pieselor mari, pentru a nu avea un gradient de temperatura de-a lungul acestora si a se asigura astfel conditiile necesare unei acoperiri uniforme. Sistemul de curatare plasma va trebui adaptat la aceste dimensiuni noi.

4. Raport testare subansamblurilor inovative cu noile solutii de depunere prin vaporizare fizica în vid.

Se vor face teste privitoare la depuneri în diverse conditii fizico-chimice si electromagnetice, atât la beneficiar cât si în laboratoarele partenerilor de cercetare.

5. Materiale, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de CI din proiect.

Se vor achizitiona materiale pentru realizarea subansamblurilor conform proiectelor realizate si a optimizarilor necesare rezultate în urma testelor.

6. Cunostinte tehnice pentru implementare metode respectiv: Cunostinte tehnice pentru sinterizare tinte sputtering; Cunostinte tehnice pentru executie catozi cathodic-arc.

7. Testare si certificare solutie electrica.

Se va atesta de catre un laborator autorizat solutia electrica a instalatiei pilot.

8. Documentatie tehnica pentru ansamblul echipament si servicii oferite. Documentatia va cuprinde proiectele subansamblurilor componente si proiectul instalatiei pilot în ansamblul ei, cu toate utilitatile încorporate. Se va realiza un caiet de sarcini pentru serviciile ce vor putea fi oferite de instalatie pe baza noilor tehnologii.

9. Echipamentul pilot utilizabil comercial.

Se va realiza fizic acest echipament ce încorporeaza tehnologiile inovative , toate subansamblurile realizate si instalatiile de utilitati si de testare a calitatii depunerilor.

10. Materiale pentru realizarea echipamentului pilot utilizabil comercial.

Aceste materiale sunt utile realizarii finale a echipamentului si pentru testele de acoperiri .

11. Cerere de brevet.

Se va depune o cerere de brevet bazata pe tehnologiile inovative implementate.

12. Rapoarte servicii de consultanta in domeniul inovarii.

Serviciile de consultanta în domeniul inovarii vor asigura cadrul de realizare a cererii de brevet de inventie.

13. Active necorporale de tip cunostinte tehnice.

Servesc definitivarii fluxului tehnologic pentru toate tipurile de acoperiri si de materiale pentru care instalatia este pregatita sa functioneze în domeniul pieselor de mari dimensiuni.

14. Active corporale de tip instalatii, utilaje, echipamente necesare punerii in productie.

Aceste elemente sunt indispensabile pentru initierea productiei. Este vorba de instalatii de climatizare , de alimentare cu fluide si de un stand de testare a calitatii depunerii pe piesele de mari dimensiuni.

15. Anunt presa incepere proiect

16. Site web

17. Participare la conferinte

18. Editarea de brosuri, pliante pentru diseminare rezultate si etichete autocolante pentru materialele achizitionate prin proiect

19. Anunt presa finalizare proiect

20. 11 Cereri de rambursare intermediare

21. 1 Cerere de rambursare finala

22. 3 Cereri de prefinantare

23. 3 Cereri de rambursare aferente cererilor de prefinantare

24. 11 rapoarte de progres

25. 1 Raport de progres final

26. 1 Raport de audit final al proiectului

  1. Cerinte de urmarit conform Manual de Identitate Vizuala

Pagina 16

VI. CERINȚE OBLIGATORII PRIVIND DESCRIEREA PROIECTULUI PE SITE-UL BENEFICIARULUI (DACĂ UN ASTFEL DE SITE EXISTĂ)

În cazul în care beneficiarul are un site propriu, acesta trebuie să afișeze o scurtă descriere a proiectului, care să includă: numele proiectului, denumirea beneficiarului și a partenerilor (dacă există), scopul și obiectivele proiectului, rezultatele preconizate, valoarea totală a acestuia, cu precizarea, separat, a valorii cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană și a finanțării naționale, data începerii și finalizării proiectului, codul MySMIS și fraza „Proiect cofinanțat din Fondul … prin Programul Operațional …”.

Atenție! A nu se confunda cu site-ul realizat în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene. Pentru regulile de identitate vizuală aferente site-ului, consultați capitolul MEDII ELECTRONICE DE STOCARE ŞI COMUNICARE, secțiunea Website din prezentul MIV.

Pagina 19

WEBSITES

Website-urile realizate în cadrul proiectelor cu finanţare din Instrumentele Structurale/ pagina web dedicată proiectului din cadrul site-ului existent vor afişa siglele obligatorii în varianta policromă.

Emblema UE trebuie să fie vizibilă în partea superioară a conținutului afişat de un dispozitiv digital (monitor PC, laptop, tabletă etc.) fără să fie nevoie de derularea paginii.

Trimiterea la fondul relevant din care este finanțat proiectul sau PO trebuie să fie vizibilă.

Website-urile realizate în cadrul proiectelor cu finanţare din Instrumentele Structurale/ pagina web dedicată proiectului într-un site deja existent vor afişa citatul „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” într-un loc vizibil, pe pagina principală.

Website-ul/ pagina dedicată proiectului va conține un link către site-ul www.fonduri-ue.ro, cu mențiunea „Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.